O mnie

Udzielam wsparcia psychologiczno-seksuologicznego osobom indywidualnym lub parom, z pełną akceptacją dla różnorodności płci, orientacji i tożsamości płciowej lub preferencji seksualnych osób zgłaszających się.

W swojej pracy z ludźmi kieruję się szacunkiem dla drugiej osoby lub osób, oraz dążeniem do realizowania przez tą osobę lub osoby potencjału psycho-seksualnego w oparciu o posiadane zasoby, możliwości oraz pracując nad rozwijaniem pomocnych ku temu umiejętności.

Narzędzia i techniki dostosowuję do indywidualnych potrzeb osób z którymi pracuję, szanując ich system wartości. Pomagając w radzeniu sobie z trudnościami seksualnymi stosuję relaksacje, psychoedukacje, oraz treningi behawioralno-poznawcze. Kieruje się założeniami Pozytywnej Seksualności mówiącymi o tym, że seksualność jest integralną częścią życia każdej osoby i warto dążyć do realizowania swoich potrzeb w granicach bezpieczeństwa, odpowiedzialności i konsensualności.

Prowadzę również warsztaty Rozwoju PsychoSeksualnego dla dorosłych oraz edukację seksualną dla dzieci i młodzieży, oraz warsztaty profilaktyczne dotyczące zagadnień HIV/AIDS.

Współpracuję z Ośrodkiem Readaptacji „Solidarni PLUS” EKO Szkoła Życia w Wandzinie na oddziale opiekuńczo-leczniczym dla osób żyjących z HIV/AIDS. Prowadzę konsultacje psychologiczne, grupy wsparcia, oraz warsztaty psychologiczne dla osób leczących się z uzależnienia i/lub żyjących z HIV/AIDS.

Dbając o wysokie standardy swojej pracy kieruję się Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wspieram przestrzeganie Powszechnej Deklaracji Praw Seksualnych.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Zapewniam dyskrecję.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Instytucie Rozwoju Psycho Seksualnego w Gdańsku prowadząc warsztaty z edukacji seksualnej. Natomiast w Wydziale Interwencji Kryzysowej PCPR w Tczewie prowadziłam konsultacje psychologiczne dla osób indywidualnych i par będących w kryzysie osobistym lub życiowym, oraz grupy Edukacyjne dla Rodziców. Fundacja Centrum Praw Kobiet była miejscem, w którym udzielałam wsparcia psychologicznego dla osób w trudnej sytuacji, borykających się z przemocą lub innymi trudnościami. Odbyłam staż seksuologiczny w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie, oraz staż studencki w Uniwersyteckim Centrum klinicznym w Gdańsku.

Wykształcenie

Ukończyłam studia podyplomowe z SEKSUOLOGII KLINICZNEJ w Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studia magisterskie z PSYCHOLOGII w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytet Humanistyczny SWPS) zrealizowałam moduł Psychologii Klinicznej.

Szkoliłam się z zakresu terapii seksuologicznej podczas kursu specjalizacyjnego: „Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem seksualnym” w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz szkolenie „Seksualność pacjentów uzależnionych i terapia uzależnienia od seksu w świetle wieloczynnikowej koncepcji hiperseksualności” w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień. Ukończyłam Kurs edukatorów i edukatorek seksualnych w Fundacji Promocji Zdrowia Seksualnego im. dr S. Kurkiewicza.

Swoją wiedzę na bieżąco poszerzam uczestnicząc w Konferencjach Naukowych i Szkoleniach dotyczących seksualności i terapii.

Powrót na stronę główną...